dilluns, 12 de juliol de 2021

Llistat participatiu


 Fem un extens i/o breu llistat dels delictes dels gabinets de govern del sr. JM Aznar?  Un dos tres! Un delicte i please..., en un minut comenteu!


Atentat contra el Dret fonamental d'accés a un habitatge digne. Llei de liberalització del sól. 1996. Delicte contra la Salut Pública en negar i convertir en negoci l'accés a l'Espai Primari de Cures o al Dret a un habitatge digne.

Llei del  Menor d'edat, convertint en rang penitenciari problemes derivats d'allò social. 

Barrera i obstaculització en l' accés al padró municipals i als SP,  i criminalització contra les persones migrades i/o estrangeres provinents de països saquejats. Són també responsables de la creació de presons per a persones estrangeres sense cap delicte comés, més que ser-los negat la normalització del seu Dret a la lliure circulació. CIE són sense cap dubte presons il·legals i crim de lessa humanitat.

Crim de 'lessa Democràcia'. Desobeïnt milions i milions de ciutadanes i ciutadans arreu de l'Estat espanyol que vam afirmar Categòricament No a la Guerra 2a contra l'Irak. La voluntat de tota una població d'un Estat no pot ser desobeïda per un sol home o gabinet de 'gobierno'.

Delictes relacionats amb legislar en pro dels propis interessos, privatitzant empreses públiques de sectors estratègics clau i relacionats amb l'accés a recursos i serveis bàsics. Actualment, entre molts d'altres salaris, cobra uns 230mil euros/any de Fecsa Endesa. La qual cosa evidencia les portes giratòries i la defensa delictiva dels interessos propis;amb l'afegit que la seva esposa Anna Botella com alcaldessa de Madrid també va beneficiar els fons voltor cedint-los a preu regalat pisos i immobles, dels quals molts han anat a parar a mans del gendre d'ambdós dirigents polítics... Creant un clan i casta mafiosa destinada a enriquir-se il·lícitament usant les sevea posicions de poder en les institucions.

Com a Bipolar -un dos tres- no tinc gaire bona memòria. Diuen, i és una certesa potser parcial i també un xic..., és així com dic.   podeu dir-ne d'altres delictes i corrupteles com per exemple Uns Sobres Blancs, estil M. Rajoy? Firma de qui un jutge no va saber discernir de qui era exactament...
No estimar, com diu, la unitat del seu país o Estat. S'hi ha emplenat les butxaques i ha generat odi entre les persones i comunitats usant diners públics, des de funfacions com la  FAES on ha promugut l ascens polític dels grups polítics feixistes com ara VOX i Abascal... Entre altres...

Ha utilitzat el poder per enriquir-se, reprimir i beneficiar el seu clan. I no cal per ara pensar en l'Irak. Per ara, bipolars i no bipolars li hem d' exigir responsabilitats penals i polítiques a més de que li siguin confiscats tot els béns saquejats. Podem pensar mesures restauratives fins re-educar-lo. Però per això hauria  d' acceptar la criminalitat del temps polític que va liderar. 
 Seguim?