dimarts, 9 de novembre de 2021

Carta o Article -sense 'foto'-


Hola, professora tutora.
 Atenent la meva situació i el impacte creat al grup aula...
He decidit comentar-te que:

Malauradament amb la situació i la gestió dels governs actuals, no és fàcil una recuperació dels estàndars de 'normalitat' als quals estàvem acostumats; (jo prefereixo veure-ho com una oportunitat i així estic gestionant-ho. Valorant el temps i el compàs lent i les cures, conjuntament amb posar en valor els Co-aprenentatges i el suport mutu i la Cohesió dels grups i comunitats humanes. On jo també,  Pertanyo.

Pel que estic veient l'atenció als col·lectius i persones vulnerables, per a mi és nítidament d aprofundiment del descuit o abús, en tant que les exigències de Resiliència continuada... És maltractament. 
P. Ex. els endèmics problemes habitacionals que viu espanya... Marquen el curs de la meva realitat. I d'altres. P'rò en tinc fet el meu anàlisi...

Personalment... Per a mi avui comença un nou dia. Uns nous temps. Un nou caminar i al meu aire. Agraït de que ahir ens trobessim a la tutoria tot el grup aula. I amb tu, professora tutora.

 No em cal explicar res més de la meva situació. Com qui diu 'vinc a classe i amb molt d interés i ganes, p'rò. VINC a escalfar cadira'...

 No em serà possible entrar a? moodle. No veig gaire problable que els estudiants ens sapiguem unir i organitzar per defensar estudiar en condicions de qualitat i de manera raonable. Sense tantes restriccions o normativitat excessiva. Potser a nivell escola sí que podriem. P'rò jo no proposaré res. I si en sorgeix oportunitat en puc participar o informalment comentar en les interaccions.

I ja per concloure... Lamento que una virtualitat cada cop més accentuada i imposada... Sumada a una precarietat social més gran i greu... Pandèmica... 

Podria i pot, doncs,  socavar les relacions humanes. Tot i que satisfet de la tutoria del grup aula..., tampoc ha estat la conclusió que n' he extret la més satisfactòria per a mi. Personalment.

 Exercint el meu Dret a una Educació i Salut al llarg de la vida, i atenent a la meva situació i condicions materials actuals... Tal com pinta tot...! Escalfaré cadira! Com qui diu. Perqué si ja el sistema educatiu està molt virtualitzat i precarietzat,  també. Suma-hi, doncs les App que t' exigeixen cada grup de treball a classe. O bé jo penso que Co-habitem massa als NoWhere's d' internet; o bé podem opinar fins i tot sobre si segueixo o no segueixo tractament... O si uns hàbits o uns altres. O si estic o no estic preparat per afrontar estudis. No sols estic en condicions.. En tinc i l'exerceixo de plé Dret. Pero em toca acceptar la meva  poc afortunada expressió 'd'escalfar cadira'...

 I això implica calcular fins i tot cert molt respectuós absentisme. Suficient per no perdre el dret a la vacant que tinc (sense presses, tots els meus possibles. Per tant caldria dir: welcome to 'la espanya... País de los 'trapitxeos'. Dsd com accedir al padró. Fins a l 'actitud davant dels estudis i companys. 

Jo em sé. Tota la feina feta. I el tractament privilegiat que en vaig tenir i que encara en tinc. Pq jo em cuido en un DISCapitalisme total... Les relacions humanes però també han DISminuït en qualitat o profunditat. Atomitzats. En la contextualització actual de les incipients 'societats violentes'. I no Bio,  bio lentes... Basades en la qualitat de les relacions humanes, aquelles sorgides a l'espai -sincrònic i real-. Més aviat atomitatzada societat en espais reals hipernormatius, assincrònics i de poc calat.

Poseu calefacció... Que vinc i vull cadira. Avui no vindré. Perquè estudiar pel moodle jo no puc. Ni vull. No es tracta de res important. Sols i potser assignatures, algunes... Suspendre. I més en aquestes condicions biopolítiquesqP Q.

Bon dia.

1 comentari:

Pau ha dit...

Passat' ho bé a classe i apren